top of page
SÄLEN_SJÖAR_BAKGRUND_HEMSDIA_Rityta_1.

GENERALSTABSKARTANS HISTORIA

VAD ÄR GENERALSTABSKARTAN?

Generalstabbskartan är ett vackert hantverk som var Sveriges militära kartsamling.

I början på 1800-talet började arbetet med mätning och kartering av "Fältmätningskåren". Att rita en karta på den tiden och med dåtidens verktyg var mycket krävande och arbetet stod klart först år 1920.

Till en början var hela Generalstabbskartan hemlighetsstämplad, men år 1859 släpptes den fri för allmänheten att beskåda.

Hela Sverige blev indelat i ett rutnät som sedan betades av bit för bit. Fram till år 1979 användes och uppdaterades hantverket då och då innan man övergick till den "nya topografiska kartan".

Läs mer om Generalstabbskartan här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Generalstabskartan

bottom of page